Bakgrunn og aktiviteter

75% stilling i "Programmable epigenetics" prosjektet, 25% stilling for Biocore.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner