Bakgrunn og aktiviteter

Kontrollsystemer for offshore vindturbiner

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Smilden, Emil; Bachynski, Erin Elizabeth; Sørensen, Asgeir Johan. (2017) Key Contributors to Lifetime Accumulated Fatigue Damage in an Offshore Wind Turbine Support Structure. ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 10: Ocean Renewable Energy.
  • Smilden, Emil; Sørensen, Asgeir Johan. (2016) Application of a Speed Exclusion Zone Algorithm on a Large 10MW Offshore Wind Turbine. ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 6: Ocean Space Utilization; Ocean Renewable Energy.