Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

Del av bok/rapport

 • Lervik, Else. (2003) Arv og polymorfi. Programmering i Java.
 • Lervik, Else. (2003) Arv og polymorfi. Programmering i C++ - en innføring i strukturert og objektorientert programmering.
 • Lervik, Else. (2003) Bruk av datafiler og strømmer. Programmering i Java.
 • Lervik, Else. (2003) Bruk av ferdige klasser. Programmering i Java.
 • Lervik, Else. (2003) Distribuerte systemer med socketprogrammering og RMI. Programmering i Java.
 • Lervik, Else. (2003) GUI-komponenter for valg og tekster. Programmering i Java.
 • Lervik, Else. (2003) GUI-programmering og hendelser. Programmering i Java.
 • Lervik, Else. (2003) Løkke som kontrollstruktur. Programmering i Java.
 • Lervik, Else. (2003) Løkke som kontrollstruktur. Programmering i C++ - en innføring i strukturert og objektorientert programmering.
 • Lervik, Else. (2003) Mer om klasser. Programmering i C++ - en innføring i strukturert og objektorientert programmering.
 • Lervik, Else. (2003) Mer om kontrollstrukturer. Programmering i C++ - en innføring i strukturert og objektorientert programmering.
 • Lervik, Else. (2003) Objektorientert programmering. Programmering i C++ - en innføring i strukturert og objektorientert programmering.
 • Lervik, Else. (2003) Program med sekvensiell struktur. Programmering i C++ - en innføring i strukturert og objektorientert programmering.
 • Lervik, Else. (2003) STL-vektorer og -algoritmer. Programmering i C++ - en innføring i strukturert og objektorientert programmering.
 • Lervik, Else. (2003) Samarbeid mellom objekter. Programmering i Java.
 • Lervik, Else. (2003) Tabeller. Programmering i Java.
 • Lervik, Else. (2003) Tabell-lister og programmering av assosiasjoner. Programmering i Java.