Bakgrunn og aktiviteter

Else Berit Skagen har vært instituttleder ved institutt for biologi siden oktober 2013.
 
Hun har utdanning innenfor botanikk og cellebiologi i tillegg til pedagogisk utdanning.
 

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Prorektor for forskning, Dronning Mauds Minne, høgskole for barnehagelærerutdanning (2010-2013)
 • Rådgiver i Rektors stab for økonomi og eiendom, NTNU (2005-2010)
 • Kontorsjef ved Institutt for marin teknikk, NTNU (2002-2005)
 • Rådgiver ved Fakultet for marin teknikk, NTNU (2001)
 • Prosjektleder/forskningskoordinator Norsk Romsenter, (2000)
 • Forsker, Allforsk (1999-2000)
 • Doktorgrad i botanikk, fagområde cellebiologi ved Institutt for botanikk, NTNU (1994-1999)
 • Pedagogisk utdanning ved Avdeling for lærerutdanning og skoleutvikling (ALS), Universitetet i Trondheim (1994)
 • Cand. Scient. i botanikk; cellebiologi ved Botanisk institutt, Universitet i Trondheim (UNIT), AVH. (1993)
 • Cand. Mag. med hovedvekt i biologi ved UNIT, AVH. (1992)
 • Norsk delegat i styringsgrupper og rådgivende organ i ESA (European Space Agency) (2000-2001)

Publikasjoner

 • 16 artikler og proceedings i fagfellevurderte tidskrifter; botanikk og cellebiologi
 • Rapporter om utvikling av utstyr for bruk i den internasjonale romstasjonen (ISS)
 • Flere foredrag i innland og utland; metodikk og grunnforskning cellebiologi og senere vedr. virksomhetsstyring; mål og resultatstyring i UH-sektoren.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Chinga, G.; Skagen, Else Berit; Beisvg, Tor; Briarty, L.G; Iversen, Tor-Henning. (2000) 3-D reconstruction of Arabidopsis thaliana root statocytes exposed to different gravity conditions.Microscopy and Analysis, p.17-19,Mars 2000. Microscopy and Analysis.
 • Iversen, Tor-Henning; Skagen, Else. (2000) Effect of simulated and real weightlessnes on early regeneration stages of Brassia napus protoplasts. In vitro cellular & developmental biology. Plant.
 • Rohloff, Jens; Skagen, Else-Berit; Steen, Albert Håkon; Beisvåg, Tor; Iversen, Tor-Henning. (2000) Essential oil composition of Norwegian peppermint (Mentha x piperita L.) and sachalinmint (Mentha sachalinensis Briq. (Kudô)). Acta Agriculturæ Scandinavica - Section B, Soil and Plant Science. vol. 50 (3-4).
 • Rohloff, Jens; Skagen, Else-Berit; Steen, Albert Håkon; Iversen, Tor-Henning. (2000) Production of yarrow (Achillea millefolium L.) in Norway: Essential oil content and quality. Journal of Agricultural and Food Chemistry. vol. 48 (12).
 • Roloff, Jens; Skagen, Else Berit; Steen, A.H.; Iversen, Tor-Henning. (2000) Production of yarrow in Norway - essential oil content and quality. Journal of Agricultural and Food Chemistry.
 • Iversen, Tor-Henning; Johnsson, Anders Carl G.; Rasmussen, O.; Skagen, E.B.; Oedegaard, E.; Beisvåg, T.; Chinga, G.; Andreassen, P.; Wold, K.; Kittang, A.-I.; Hammervold, A.. (1999) Effect of a microgravity environment and influences of variations in gravity on the regeneration of rapeseed plant protoplasts flown on the S/MM-03 mission. Biorack on Spacehab : Biological Experiments on Three Shuttle-to-Mir Missions.
 • Skagen, Else Berit; Iversen, Tor-Henning. (1999) Simulated weightlessness and hyper-g results in opposite effects on the regeneration of the cortical microtubule array in protoplasts from Brassia napus hypocotyls. Physiol.Plant..
 • Iversen, Tor-Henning; Johnsson, Anders Carl G.; Skagen, E.B; Oedegaard, E.; Beisvåg, Tor; Chinga, G.; Andreassen, Pål; Wold, A.B; Kittang, A.I.; Hammervold, A.; Rasmussen, O.S. (1998) Effect of a microgravity environment and influences of variations in grevity on the regeneration of rapeseed plant protoplasts flown on the S/MM-00 mission, ESA. SP-1222.
 • Iversen, Tor-Henning; Johnsson, Anders Carl G.; Skagen, E.B.; Beisvåg, Tor; Chinga, G.; Andreassen, Pål; Kittang, A.I.; Wold, A.B; Kristensen, Anne; Rasmussen, O.S. (1997) Immobilized protoplast under microgravity conditions. Preliminary results from S/MM-03 mission, Proc. 6th Symnp. Life Sci. in Space. ESA SP.
 • Iversen, Tor-Henning; Skagen, E.B; Rasmussen, O.S. (1994) Preparatory tests for immunodetection of microtubules in protoplasts during IML-2. Microgravity Quarterly. vol. 2.
 • Skagen, Else Berit; Rasmussen, O.S.; Iversen, Tor-Henning. (1994) Preparatory tests for immunodetection of microtubules in protoplasts during IML-2. Microgravity Quarterly. vol. 4 (2).

Rapport/avhandling

 • Iversen, Tor-Henning; Fossum, Knut R.; Svare, Håkon; Skagen, Else Berit. (2002) Root Support and Nutrient Supply - Root Support and Nutrient Supply Results using the PCC Demonstration Model. 2002.
 • Skagen, Else Berit; Iversen, Tor-Henning. (2000) Root Support and Nutrient Supply - Identification and detailing of requirements Technical Note 1. 2000.
 • Iversen, Tor-Henning; Johnson, A.; Prytz, G.; Svare, H.; Svendsen, J.; Fossum, K.R.; Skagen, Else Berit. (1999) Fumo Study Results Functional Testing. Technical Note 1,Familiarisation, Integration into Ted Bed and Functional Testing. 1999.
 • Skagen, E.B.; Rasmussen, O.S; Iversen, Tor-Henning. (1993) Preparatory tests for immunodetection of microtubules in protoplasts during IML-2 (Manuscript). 1993.