Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Benders, Jos; Randerz, Ellen L.Wijgård; Risvaag, Jon Anders. (2018) Metallurgic analysis of a 'hybrid' leeuwengroot from brabant/flanders. Numismatic Chronicle. vol. 178.
  • Benders, Jos; Randerz, Ellen L.Wijgård; Risvaag, Jon Anders. (2017) The Brabant-style gros of Dendermonde: counterfeit or official issue?. Jaarboek voor Munt- en Penningkunde. vol. 104.

Del av bok/rapport

  • Randerz, Ellen L.Wijgård. (2019) A shoe, a trough and a tiny boat: A study of everyday objects from the medieval farm at Vik, Ørland, central Norway. Environment and settlement: Ørland 600 BC - AD 1250. Archaeological excavations at Vik, Ørland main air base..

Rapport/avhandling

  • Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren; Mokkelbost, Marte; Fransson, Ulf Martin; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Lorentzen, Astrid Brønseth; Solvold, Grete Irene; Randerz, Ellen L.Wijgård; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2018) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018_27. Arkeologiske utgravninger på Ørland kampflybase 2015-2016. 2018. ISBN 978-82-8322-173-2. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2018/27).
  • Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren; Randerz, Ellen L.Wijgård; Fransson, Ulf; Lorentzen, Astrid Brønseth. (2017) Årsrapport 2016. De arkeologiske undersøkelsene ved Ørland kampflybase. Vik 70/1, Ørland, Sør-Trøndelag. 2017.
  • Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren; Fransson, Ulf; Mokkelbost, Marte; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Randerz, Ellen L.Wijgård. (2016) Årsrapport 2015. De arkeologiske undersøkelsene ved Ørland kampflybase. Vik 70/1, Ørland, Sør-Trøndelag. 2016.