Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

  • Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else; Stang, Sigrid Elisabeth; Foosnæs, Eva Holm; Lindquist, Ellen; Norderval, Kristin; Aas, Margrethe. (2020) Eit Underliggjande Landskap drikk av Himmelen. Eit Underliggjande Landskap drikk av Himmelen
  • Lie, Marianne Baudouin; Hegdal, Eirik; Lindquist, Ellen; Sørlie, Stine; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Grenager, Lene. (2020) Atlantis, Utopia & Ulvedrømmer. Atlantis, Utopia & Ulvedrømmer
  • Duch, Michael Francis; Lindquist, Ellen; Welsh, Jeremy. (2019) Being in this green space. Being in this green space
  • Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else; Stang, Sigrid Elisabeth; Borch, Rolf; Lindquist, Ellen Sherry; Rehnqvist, Karin; Hegdal, Eirik; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Grenager, Lene. (2017) Solo og kammermusikk. Solo- og kammermusikk
  • Lie, Marianne Baudouin; Hegdal, Eirik; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Lindquist, Ellen Sherry; Grenager, Lene. (2017) Cello'n og stemmen. Cello'n og stemmen
  • Lie, Marianne Baudouin; Lindquist, Ellen Sherry; Hegdal, Eirik; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Grenager, Lene. (2017) Cello'n og stemmen, en solokonsert. Cello'n og stemmen
  • Knutsen, Trine; Lindquist, Ellen; Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else. (2016) Konsert Alpaca ensemble. Ellen Lindquist: Nakoda (solo fløyte), Groundings (trio), Vingarna breddas (fl og kl), samt Crumb Vox Balaenae (trio)
  • Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else; Aalberg, Espen; Lindquist, Ellen. (2016) iSpill, en barneforestilling. iSpill
  • Lie, Marianne Baudouin; Knutsen, Trine; Bø, Else; Lindquist, Ellen. (2016) Konsert med Crumb og Lindquist. null