Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

  • Lie, Marianne Baudouin; Hegdal, Eirik; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Lindquist, Ellen Sherry; Grenager, Lene. (2017) Cello'n og stemmen. Cello'n og stemmen
  • Knutsen, Trine; Lindquist, Ellen; Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else. (2016) Konsert Alpaca ensemble. Ellen Lindquist: Nakoda (solo fløyte), Groundings (trio), Vingarna breddas (fl og kl), samt Crumb Vox Balaenae (trio)
  • Lie, Marianne Baudouin; Bø, Else; Aalberg, Espen; Lindquist, Ellen. (2016) iSpill, en barneforestilling. iSpill
  • Lie, Marianne Baudouin; Knutsen, Trine; Bø, Else; Lindquist, Ellen. (2016) Konsert med Crumb og Lindquist. null