Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

  • Cand med 1997 (Gesamthochschule Klinikum Essen, Tyskland med tilleggskurs fra Universitetet i Oslo)
  • Spesialist i Øre- Nese- Halssykdommer 2009
  • Phd 2016 Utvikling av et elektronisk smertekart for pasienter med avansert kreftsykdom

Interesseområder:

  • ØNH kreft
  • Smertebehandling
  • medisinsk teknologi
  • user-centered development

Aktiviteter:

General Chair

 European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics (PAHI 2014)http://www.sislab.no/pahi/

Program Chair

The 4th International Conference on Current & Future Trends of Information and communication technologies in Healthcare (ICTH 2014) http://cs-conferences.acadiau.ca/icth-14/ 

Guest co-Editor Springer: Journal of Personal and Ubiquitous Computing

Ubiquitous Computing for Improved Clinical Practice

Call: http://cs-conferences.acadiau.ca/icth-14/#journalSpecialIssues

NorHIT styremedlem https://event.dnd.no/norhit/

 

 

Publikasjoner:

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=Jaatun&fornavn=Ellen&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&bs=50

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Jaatun, Ellen A. Andreassen; Haugen, Dagny Faksvåg; Dahl, Yngve; Kofod-Petersen, Anders. (2013) An Improved Digital Pain Body Map. Proceedings of the IEEE 15th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom 2013).

Rapport/avhandling