Bakgrunn og aktiviteter

Jeg startet i januar 2014 som stipendiat i 50% stiling innenfor barnereumatologi på NTNU og jobber ellers som barnelege på Sykehuset Levanger

Jeg gjennomførte embetsstudiet i medisin i Oslo og etter at turnustjenesten i Levanger var vel overstått startet jeg på anestesiavdelingen på Sykehuset Levanger. Noen år senere skiftet jeg over til et helt annet fagfelt, nemlig barne-og ungdomspsykiatri. Etter en periode der var jeg med i oppstarten av et Lindrende kreftbehandlingsteam, også dette på Sykehuset Levanger. Jeg syns alle fagområdene var spennende arbeidsfelt, men da jeg senere skulle jobbe 1/2 år på barneavdelingen på Levanger, fant jeg ut at dette var altfor spennende til å slutte etter 1/2 år og siden har jeg vært der....og har nylig fått min spesialistgodkjennelse innenfor dette fagfeltet.

I forbindelse med at jeg skulle gjøre ferdig spesialiseringen min, jobbet jeg 1 1/2år på Barne-og ungdomsklinikken på St.Olavs hospital. Det var her jeg ble kjent med og fikk interessen for barnereumatologi og forskning gjennom inspirerende opplæring av Marite Rygg som i dag er min hovedveileder. Jeg som tidligere har sagt at jeg aldri skulle begynne å forske...., startet i januar-14 et ph.d-løp i 50% innenfor barnereumatologi! Jeg skal være med og gjennomføre en felles nordisk oppfølgingsstudie av ungdommer/unge voksne som har hatt barneleddgikt i 15år. Jeg skal spesielt undersøke denne gruppen mhp smerter, søvn og fatigue (tretthet/slitenhet). I tillegg jobber jeg 50% som barnelege på Sykehuset Levanger med hovedansvar for barnekreft og barnereumatologi der.

Jeg synes selv at jeg er heldig og priviligert som har fått mulighet til både klinisk arbeid på barneavdelingen på Sykehuset Levanger og klinisk forskning her på det Medisinske fakultet på NTNU, og ser frem til utfordringene.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner