Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Alm, Ellen. (2020) Kirsten Iversdatter (Finn- Kirsten). Store norske leksikon (snl.no 2020).
  • Alm, Ellen; Hagen, Rune Blix. (2020) Sámi Magic and Rituals from Historia Norwegie to Johannes Schefferus, c. 1150–1680. What is North? Imagining the North from Ancient Times to Present Day.
  • Hagen, Rune Blix; Alm, Ellen. (2020) Trolldomsprosessene i Norge. Store norske leksikon (snl.no 2020).
  • Alm, Ellen. (2012) Teater, dans og musikk fra 1700- og 1800-tallet : Hva finnes i Gunnerusbiblioteket?. Kunstfagenes kilder : Åpen fagkonferanse om status og utfordringer for arkiv og samlinger innen dans, teater og musikk i Norge og Skandianavia. 10.-11. november 2011, Arkivsenteret Dora, Trondheim. Rapport.