Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Førland, Oddvar; Ambugo, Eliva; Døhl, Øystein; Folkestad, Bjarte; Rostad, Hanne Marie; Sundsbø, Astrid. (2020) Variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene. Et forskningsprosjekt som måler, kartlegger og analyserer variasjon i kvalitet i omsorgstjenester mellom kommuner og mellom offentlige og private tjenesteytere. 2020.
  • Melby, Line; Ågotnes, Gudmund; Ambugo, Eliva; Førland, Oddvar. (2019) Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. 2019.
  • Ambugo, Eliva; Hoel, Viktoria; Hagen, Terje P.. (2018) [*Report]: “Sustainable tailored integrated care for older people in Europe (SUSTAIN-project): Lessons learned from improving integrated care in Norway.”. 2018.
  • Ambugo, Eliva Atieno; Hagen, Terje P.; Vaage, Silje Kathrine Hofgaard. (2016) [*Report]: “Current situation and the ambition of sites participating in the SUSTAIN project: Norway.” In P. Wosko & G. Ruppe (Eds.), Integrated care for older people living at home: Current situation and ambition of sites participating in the SUSTAIN project. 2016.
  • Ambugo, Eliva Atieno. (2012) [*Doctoral Dissertation Monograph]: "Neighborhood conditions and gender differences in depressive symptoms.". 2012.