Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er seniorkonsulent ved Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Ansvar og kompetanse
  • Gruppeleder for faggruppa kompetanse
  • Ansvarlig for kompetanseheving - ePhorte og saksbehandling i offentlig forvaltning, møteverktøy
  • Ansvarlig for brukerstøtte
  • Nettsider
  • Internkommunikasjon
Utdanning
  • Cand. mag. i historisk-/filosofiske fag (tysk, sosialantropologi, lingvistikk, fonetikk), NTNU
  • Personalpsykologi
  • Fagdidaktikk
Annen relevant erfaring
  • Dokumentsenteret ved Det humanistiske fakultet, 2009-2016
  • Tilsatt ved NTNU siden 2002