Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver ved HR-seksjonen på Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Mine arbeidsområder er rekruttering til faste vitenskapelige stillinger og teknisk-/administrative stillinger. 

Jeg er utdannet cand.polit med hovedfag i sosiologi fra NTNU, videreutdanning innen rekruttering og onboarding fra Handelshøyskolen BI og sertifisert rekrutterer i henhold til DNV-GLs standard for rekrutteringspersonell. Jeg har lang og bred erfaring fra strategisk HR i privat og offentlig sektor.