Bakgrunn og aktiviteter

Opptakskontoret:

-Opptak til Master ved Fakultet for økonomi

Utdanning: Allmennlærer med fordypning i sosiologi 2006

Studerer: Master of Public Administration NTNU