Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

  • Koordinere doktorgradsutdanningen ved fakultetet mellom institutter og doktorgradsutvalget
  • Løpende saksbehandling knyttet til opptak, gjennomføring og avslutning av doktorgradsavtaler i henhold til doktorgradsforskrifter og studiereglement
  • Hovedansvaret for følgende institutt: IBM, EPT, KT, MTP, IGP og IVB
  • Superbruker BEVISST

Lenker: