Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde:

Jeg jobber som seksjonssjef ved seksjon for bygningsdrift ved avdeling for Campusservice. Denne stillingen har jeg hatt siden august 2007.

Som leder for seksjon for bygningsdrift har jeg det overordnede ansvaret for:

  • renhold
  • vaktmestertjeneste
  • uteområder/parktjeneste
  • internpost
  • transport

Ved seksjonen er vi 230 medarbeidere, fordelt på 6 driftsområder, og vi leverer tjenester ved alle NTNU's campus i Trondheim.

 

Min bakgrunn:

Jeg er utdannet VVS-ingeniør. I tillegg har jeg pedagogisk utdanning for yrkesfag samt økonomi fra BI.

Jeg har arbeidet både som rådgiver innenfor VVS-faget, har drevet eget rådgiverfirma innenfor renhold MRIF og har de siste 25 årene arbeidet med driftsoppgaver i Trondheim Byggservice KF, Trondheim Eiendom, ISS og ved NTNU. Jeg har tilsammen jobbet som leder i 17 år.