Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskningsområder:

Marin akvakultur:

  • Oppdrett av marine fiskelarver og yngel
  • Utviklingsbiologi og økologi hos tidlige livsstadier i fisk
  • Egg- og larvekvalitet hos fisk
  • Ernæring og fordøyelsesmekanismer i fiskelarver
  • Utnyttelse av nye marine bioressurser
  • Histologi og ultrastruktur

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner