Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver Økonomi, med følgende oppgaver: 

- Koordinerer innkjøp over og under terskelverdi

- Etablerer lokale innkjøpsavtaler

- Bestillerrolle

- Superbruker Basware IP, Basware PM

- Gjennomfører komeptansehevingstiltak

- Prosjektøkonom og brukerstøtte for BOA portefølje innen Vann og Miljø

- Bruker i Maconomy, Bevisst

 

Ansatt frem til 2016 i sentraladministrasjonen ved Høgskolen i Ålesund. Ansvar for innkjøpsområdet; gjennomførte anbudsprosesser, systemansvar for KGV/E-handel, rådgivning, kompetansehevingstiltak, strategi og internkontroll.

 

UTDANNING: 

Praktisk Prosjektledelse 7,5 Stp, NTNU, 2017

Siviløkonomstudiet, spesialisering innen logistikk, Handelshøyskolen BI, 1988 - 1992