Eli Wold

Førstekonsulent, ekspedisjon / førstelinje Institutt for språk og litteratur
73596503 73596425
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5557a

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Resepsjon for studenter og ansatte
  • Mottak av nyansatte
  • Bestilling av varer og tjenester
  • Tildeling av lesesalsplasser
  • Kvalitetssikring av eksamensoppgaver
  • Behandle klager og begrunnelser
  • Mottak av masteroppgaver
  •