Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder for Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS)

Markedsføring av konferanser i sosiale medier

Systemansvarlig for NTNU VIDEREs konferansesystem som årlig administrerer 50-60 arrangementer med rundt 10.000 deltakere.

Kompetanse og interesseområder

  • Arrangementsledelse
  • Markedsføring
  • Sosiale medier
  • Web

Bakgrunn

  • Arrangementsledelse - HINT
  • eMarketing - NTNU
  • IT - HIST (Internett og sikkerhet, webprogrammering, xml-teknologi, webdesign)
  • Grafisk design og webdesigner