Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt og arbeidsområde

  • Teknisk leder ved IMT med ansvar for organisatorisk og faglig ledelse av instituttets tekniske tjenester.
  • Daglig drift og opplæring termisk analyseutstyr Kjemiblokk 2 (DSC, TG/DSC, Dilatometri)
  • Vektansvarlig i K2.
  • Kontaktperson rekvisjon av verksted- og glassblåseroppdrag
  • Kontaktperson for rekvirering av etanol i K2
  • Representant for tekniske/administrative i fakultetsstyret ved NT i perioden 2013-2017

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Hakvåg, Sigrid; Lein, Hilde Lea; Albertsen, Elin Harboe; Larsen, Eli-Beate. (2011) TMT4110/TMT4115 Laboratoriekurs i generell kjemi. Tapir Akademisk Forlag. 2011.
  • Lein, Hilde Lea; Jakobsen, Eli-Beate. (2009) TMT4110. Laboratoriekurs i generell kjemi. Tapir Akademisk Forlag. 2009.