Bakgrunn og aktiviteter

Koordinator NTNU Energi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Patanou, Eleni. (2012) Adsorption Microcalorimetry Studies on Supported Cobalt Catalysts. 2012. ISBN 978-82-471-3801-4.