Bakgrunn og aktiviteter

Eivind Junker er tilknyttet forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods. Eivind er utdannet jurist med master- og doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og har dessuten bachelorgrad i geografi, advokatbevilling og bred yrkeserfaring fra både offentlig og privat sektor. I tillegg til rollen som forsker på NTNU underviser og forsker Eivind som førsteamanuensis på Nord universitet.

Eivinds spesialkompetanse er plan- og bygningsloven, og han mener plansystemet er egnet til å løse komplekse, flerfaglige problemer i samfunnet. Utdanning, praksis og interesse har gitt Eivind god forståelse av tilgrensende fag både innen samfunns- og naturvitenskap, samt utviklet erfaring med å kommunisere på tvers av disiplinære grenser.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling