Bakgrunn og aktiviteter

Viktigste ansvars- og arbeidsoppgaver som kontorsjef ved IDI:

  • Personalledelse.
  • Økonomiforvaltning.
  • Ressursplanlegging.
  • Rapportering.
  • Instituttlederstøtte.