Bakgrunn og aktiviteter

Seniorforsker SINTEF Energi AS - Elkraftsystemer

Mitt fagområde ved Institutt for elkraftteknikk:

Nettplanlegging – teknisk/økonomisk analyse

Aktuelle emner innenfor dette fagområdet:

 • Rammebetingelser for nettvirksomheten
 • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Planleggingskriterier
 • Levetidskostnader
 • Optimale ledningstverrsnitt
 • Sviktmodeller på komponentnivå (skadetyper, tilstandsparametere, svikt/feil, konsekvenser av svikt/feil, levetidskurver)
 • Estimering av sviktsannsynlighet og risiko basert på teknisk tilstand
 • Lønnsomhetsanalyse av investeringer, reinvesteringer og vedlikehold
 • Risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

Foreleser følgende fordypningsemne:

 • ELK-11 Cost-benefit analysis in distribution network planning 

Fagansvarlig for følgende etterutdanningskurs på masternivå (7,5 studiepoeng):

 • ET6001 Nettplanlegging under nye rammebetingelser
 • ET6005 Optimalt vedlikehold av vannkraftverk
 • ET6008 Risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett