Bakgrunn og aktiviteter

Seniorforsker SINTEF Energi AS - Elkraftsystemer

Mitt fagområde ved Institutt for elkraftteknikk:

Nettplanlegging – teknisk/økonomisk analyse

Aktuelle emner innenfor dette fagområdet:

 • Rammebetingelser for nettvirksomheten
 • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Planleggingskriterier
 • Levetidskostnader
 • Optimale ledningstverrsnitt
 • Sviktmodeller på komponentnivå (skadetyper, tilstandsparametere, svikt/feil, konsekvenser av svikt/feil, levetidskurver)
 • Estimering av sviktsannsynlighet og risiko basert på teknisk tilstand
 • Lønnsomhetsanalyse av investeringer, reinvesteringer og vedlikehold
 • Risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

Foreleser følgende fordypningsemne:

 • ELK-11 Cost-benefit analysis in distribution network planning 

Fagansvarlig for følgende etterutdanningskurs på masternivå (7,5 studiepoeng):

 • ET6001 Nettplanlegging under nye rammebetingelser
 • ET6005 Optimalt vedlikehold av vannkraftverk
 • ET6008 Risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Sperstad, Iver Bakken; Solvang, Eivind; Gjerde, Oddbjørn. (2020) Framework and methodology for active distribution grid planning in Norway. 2020 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems - PMAPS.
 • Istad, Maren Kristine; Solvang, Eivind; Catrinu-Renström, Maria; Fjogstad, S.; Johnsen, J.; Smisethjell, A. (2018) Smarter asset management with big data. CIGRE, Session Proceedings 2018.
 • Harby, Atle; Sauterleute, Julian; Korpås, Magnus; Killingtveit, Ånund; Solvang, Eivind; Nielsen, Torbjørn Kristian. (2013) Pumped Storage Hydropower. Transition to Renewable Energy Systems.
 • Istad, Maren Kristine; Solvang, Eivind; Nordgård, Dag Eirik; Bremdal, Bernt Arild; Foosnæs, Jan Andor. (2013) Scenarios describing smart grid technologies applied to electricity distribution systems. CIRED 2013 Electricity Distribution Systems for a Sustainable Future.
 • Estanqueiro, Ana; Årdal, Atle Rygg; O'Dwyer, Ciara; Flynn, Damian; Huertas-Hernando, Daniel; Lew, Debra; Gómez-Lázaro, Emilio; Carlini, Enrico Maria; Solvang, Eivind; Ela, Erik; Kiviluoma, Juha; Rodrigues, Luis; Amelin, Mikael. (2012) Contribution of Energy Storage for Large-scale Integration of Variable Generation. Proceedings 11th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants.

Rapport/avhandling

 • Istad, Maren Kristine; Foros, Jørn; Tveten, Erlend Grytli; Kolstad, Magne Lorentzen; Solvang, Eivind; Rosenlund, Gjert Hovland; Hagner, Steven; Henderson, Maurice G.; Coullon, Jean-Louis. (2019) Use case testing - SAMBA WP5 report. 2019. SINTEF Rapport (2019:00343).
 • Istad, Maren Kristine; Solvang, Eivind; Smisethjell, Arne; Catrinu-Renström, Maria; Johnsen, Jørn. (2019) Innovations and recommendations - SAMBA WP7 report. 2019. SINTEF Rapport (2019:00441).
 • Solvang, Eivind; Foros, Jørn. (2019) Analyse av fornyelsesbehov i kraftnett : metode, modeller og verktøy i REPLAN. 2019. ISBN 978-82-436-1061-3. Publikasjon (Energi Norge) (442-2019).
 • Istad, Maren Kristine; Foros, Jørn; Tveten, Erlend Grytli; Kolstad, Magne Lorentzen; Solvang, Eivind; Langeland, Camilla; Viberg, Elin; Hagner, Steven; Coullon, Jean-Louis. (2018) Statnett - Use case collection - SAMBA WP2 and WP3 report - presentasjon. 2018.
 • Istad, Maren Kristine; Foros, Jørn; Tveten, Erlend Grytli; Kolstad, Magne Lorentzen; Solvang, Eivind; Langeland, Camilla; Viberg, Elin; Hagner, Steven; Coullon, Jean-Louis. (2018) Use case collection - SAMBA WP2 and WP3 report. 2018. SINTEF Rapport (2018:00229).
 • Istad, Maren Kristine; Solvang, Eivind; Catrinu-Renström, Maria; Johnsen, Jørn. (2018) Risk monotoring function in Statnett : SAMBA WP6 report. 2018. SINTEF Rapport (2018:01200).
 • Killingtveit, Ånund; Solvang, Eivind; Alfredsen, Knut; Lia, Leif; Ruther, Nils; Harby, Atle; Jaehnert, Stefan; Walseth, Eve; Storli, Pål-Tore Selbo; Bråtveit, Kari; Vereide, Kaspar. (2017) Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved integrasjon med vind- og solkraft i Europa. En oppsummering fra HydroPEAK-prosjektet. 2017. ISBN 978-82-426-3070-4. NINA temahefte (71).
 • Solvang, Eivind; Børresen, Bjarne; Welte, Thomas Michael. (2017) Sviktmodeller for kontrollanlegg i vann-kraftverk brukt i reinvesteringsanalyse. 2017. ISBN 978-82-436-1022-4. Publikasjon (Energi Norge) (404-2017).
 • Welte, Thomas Michael; Istad, Maren Kristine; Kolstad, Magne Lorentzen; Solvang, Eivind. (2017) Current status of condition monitoring in Norwegian and Swedish hydropower plants. 2017. ISBN 978-82-436-1023-1. Publikasjon (Energi Norge) (405-2017).
 • Istad, Maren Kristine; Solvang, Eivind; Verdal, Astrid. (2016) Statnett - Status and further work - Results from WP1 in the SAMBA-project. 2016.
 • Istad, Maren Kristine; Solvang, Eivind; Verdal, Astrid; Catrinu-Renström, Maria. (2016) Status and further work - results from WP1 in the SAMBA-project. 2016.
 • Solvang, Eivind; Charmasson, Julie; Sauterlaute, Julian; Harby, Atle; Killingtveit, Ånund; Egeland, Helene; Andersen, Oddgeir; Ruud, Øystein; Aas, Øystein. (2014) Norwegian hydropower for large scale electricity balancing needs. Pilot study of technical, environmental and social challenges. 2014. ISBN 978-82-594-3524-8.
 • Solvang, Eivind; Istad, Maren Kristine. (2013) Analysemiljø for vedlikehold og reinvesteringer innen vannkraft Forslag til implementering. 2013. ISBN 9788243206939. Publikasjon (Energi Norge) (365-2013).
 • Solvang, Eivind; Istad, Maren Kristine. (2013) Modell for teknisk-økonomisk analyse av vedikehold og reinvesteringer innen vannkraft. 2013. ISBN 9788243206915. Publikasjon (Energi Norge) (363-2013).