Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Arnesen, Tor; Merok, Eivind; Lerfald, Merethe. (2016) Innovasjon i fragmenterte næringer. Oplandske Bokforlag. 2016. ISBN 978-82-7518-254-6.
  • Merok, Eivind. (2016) Mellom bonde og børs: Landkreditts historie 1915-2015. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788245018868.

Del av bok/rapport

  • Merok, Eivind; Alnes, Per Kristian; Kaloudis, Aris. (2018) Ikke bestått? Investeringer i utdanning, kompetanse og regional utvikling i Innlandet. Utdanning Hedmark.
  • Sæther, Bjørnar; Merok, Eivind. (2018) Leiligheter som karbonlagre: Nye muligheter for tremekanisk industri. Grønn omstilling: norske veivalg.
  • Arnesen, Tor; Lerfald, Merethe; Merok, Eivind. (2016) Fragmenterte næringer og tynne regionale innovasjonsmiljø. Innovasjon i fragmenterte næringer.
  • Arnesen, Tor; Merok, Eivind; Lerfald, Merethe. (2016) Innovasjon i fragmenterte næringer: Perspektiver på regional utvikling i Innlandet. Innovasjon i fragmenterte næringer.
  • Ekberg, Espen; Merok, Eivind. (2016) 'Business history' som innfallsvinkel til skipsfartshistorien. Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange.
  • Merok, Eivind; Ekberg, Espen. (2016) 'Business history' som innfallsvinkel til skipsfartshistorie. Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange.
  • Ekberg, Espen; Lange, Even; Merok, Eivind. (2012) Building the networks of trade: Perspectives on twentieth century maritime history. The World's Key Industry - History and Economics of International Shipping.
  • Merok, Eivind; Ekberg, Espen. (2012) Partners in world trade. Anglo-Norwegian shipping networks, 1855-1905. Britain and Norway: special relationships.

Rapport/avhandling