Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er en veldig engasjert forsker, internasjonal ISO ekspert og foredragsholder med kompetanse om IT og bærekraft. Jeg jobber for tiden med en doktrorgrad om digital sirkulær økonomi med planlagt forsvar oktober 2021 og forsker på deltid for Sintef.

Jeg forsker på hvordan bedrifter kan utnytte data og innsikt fra digitale teknologier (dvs. IoT, Big Data og AI) for å muliggjøre mer bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller. Jeg er spesielt opptatt av å formidle de enorme mulighetene som ligger i å digitalisere for sirkulær økonomi. 

For mer informasjon, se hjemmesiden min (http://www.eivindkristoffersen.com/) eller ta kontakt!

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kristoffersen, Eivind; Li, Zhe; Li, Jingyue; T. Hjort, Jensen; Pigosso, Daniela; McAloone, Tim C. (2020) Smart Circular Economy: CIRCit Workbook 4. 2020. ISBN 9788774756064.