Bakgrunn og aktiviteter

Eivind Junker er ansatt som postdoktor ved NTNU institutt for arkitektur og planlegging, og tilhører forskergruppen for smarte, bærekraftige byer. Eivind er utdannet jurist (master i rettsvitenskap) fra Universitetet i Oslo, hvor han skrev masteroppgave om internasjonal regulering av klimagassutslipp. I doktorgradsarbeidet (Ph.D. i rettsvitenskap) fortsatte han innen temaet miljø og forvaltning, men dreiet oppmerksomheten mot nasjonale forhold med avhandlingen "Klimatilpasning i arealplanlegging". Han har også studert geografi (bachelor, Høgskolen i Nord-Trøndelag) med særlig vekt på økoturisme, og har arbeidserfaring fra Miljødirektoratet og privat advokatpraksis.

Eivinds spesialkompetanse er plan- og bygningsloven, og han er særlig interessert i hvordan plansystemet kan bidra til å løse komplekse, flerfaglige problemer. Gjennom utdanning og arbeid har Eivind bygget opp en betydelig forståelse av tilgrensende fag både innen samfunns- og naturvitenskap, samt utviklet erfaring med å kommunisere på tvers av disiplinære grenser.

Som postdoktor vil Eivind bidra til utviklingen av kunnskap om hvordan plan- og bygningsretten kan bidra til å oppnå lovens overordnede formål om bærekraftig utvikling.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling