Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har bakgrunn fra systembiologi ved Institutt for Bioteknologi og Matvitenskap (tidligere Institutt for Bioteknologi) der jeg studerte effektene av osmotisk stress på det metabolske nettverket til Escherichia coli i Professor Eivind Almaas forskningsgruppe.

Doktorgradsprosjektet mitt omhandler utvikling av genetiske verktøy til den metylotrofe og termofile bakterien Bacillus methanolicus. Prosjektet benytter seg av moderne metoder innenfor syntetisk biologi, som bl.a. CRISPR/Cas9.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Drejer, Eivind Bøe; Almaas, Eivind. (2015) Modelling and Analysis of Osmotic Stress in Escherichia Coli. 2015.