Bakgrunn og aktiviteter

Offentlig PhD i maskinlæring og rådgiver i Arbeidstilsynet.