Bakgrunn og aktiviteter


PhD candidate in Prof. Asle Sudbø's group at SFF QuSpin. 5-year integrated master’s degree in applied physics and mathematics from NTNU (2018). Currently working on magnon-induced superconductivity.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner