Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:
Studieveileder og administrativtansvarlig for lektorprogrammet i samfunnsfag, lektorprogrammet i kroppsøving og idrettsfag og PhD-programmene i statsvitenskap og sosiologi.

Eksamensansvarlig ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Sekretær for forskningsutvalget ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Sekretær for programrådet for lektorutdanningene i geografi og samfunnsfag

Sekretær for programrådet for lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner