Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er studieveileder og administrativtansvarlig for lektorprogrammet i samfunnsfag og lektorprogrammet i kroppsøving og idrettsfag og gir råd og hjelp om:

  • Spørsmål om undervisningsplaner
  • Valg av fag 2 og studieretning
  • Utveksling
  • Jobbmuligheter

Du kan kontakte meg på e-post einar.syrstad@ntnu.no eller telefon 73 59 25 66.

OBS: Våren 2021 skal veiledning av studenter som hovedregel skje digitalt eller over telefon.

Andre ansvarsområder:

  • Oppfølging og saksbehandling knyttet til ph.d.-kandidater og stipendiater tilknyttet instituttet.
  • Administrativt ansvarlig for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap - fagretning sosiologi og fagretning statsvitenskap
  • Eksamensansvarlig ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap
  • Sekretær for forskningsutvalget ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap
  • Sekretær for programrådet for lektorutdanningene i geografi og samfunnsfag
  • Sekretær for programrådet for lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner