Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Strømmen, Einar Norleif. (2014) Structural dynamics. Springer. 2014. ISBN 978-3-319-01801-0. Springer Series in Solid and Structural Mechanics (Volume 2).
 • Strømmen, Einar Norleif. (2006) Theory of bridge aerodynamics. Springer. 2006. ISBN 3-540-30603-X.

Del av bok/rapport

 • Dahl, Erling Nardo; Strømmen, Einar Norleif; Syvertsen, Tor Guttorm. (2019) A heutagogical approach to rheology. Emerging education futures.
 • Rønnquist, Anders; Strømmen, Einar Norleif; Øiseth, Ole. (2008) Time domain calculations of wind induced response of a slender arched bridge. Proceedings 7th European Conference on Structural Dynamics.
 • Øiseth, Ole; Strømmen, Einar Norleif; Rønnquist, Anders. (2008) Multimode approach to aerodynamic stability of slender bridges. 21st Nordic Seminar on Computational Mechanics.
 • Øiseth, Ole; Strømmen, Einar Norleif; Rønnquist, Anders. (2008) Wind induced dynamic response calculations in the vicinity of flutter instability for a slender suspension bridge. Proceedings 7th European Conference on Structural Dynamics.
 • Hjorth-Hansen, Erik; Jakobsen, A.; Strømmen, Einar Norleif. (1992) Wind buffeting of a rectangular box girder bridge. 8th International Conference on Wind Engineering - (Journalof wind engineering and Industrial Aerodynamics, 42, 1992).

Rapport/avhandling

 • Hansen, S.O.; Hjorth-Hansen, E.; Bogunovic Jakobsen, Jasna; Thorbek, L.T.; Strømmen, Einar Norleif. (1997) Sunningesund cable-stayed bridge; investigation of wind effects: Part C: Full-scale response predictions. 1997.
 • Hjorth-Hansen, Erik; Strømmen, Einar Norleif; Meltzer, Trygve Fredrik. (1997) Ny hovedtribune på Lerkendal stadion : svingningsmåling under fotballkampen 25. sept. 1996. 1997. Rapport (R-9-97).
 • Strømmen, Einar Norleif; Hjorth-Hansen, Erik. (1995) Vindtekniske undersøkelser (1991) av hengebru over Hardangerfjorden : undersøkelser av virvelavløsningssvingninger med seksjonsmodell i vindtunnel ("Stivriggforsøkene"). 1995. ISBN 82-595-8229-5. SINTEF Rapport (STF70 A).
 • Strømmen, Einar Norleif; Hjorth-Hansen, Erik; Kaspersen, Jon H.. (1995) Vindtekniske undersøkelser (1994-1995) av hengebru over Hardangerfjorden : brøytekanter på brudekket, statiske og dynamiske undersøkelser med seksjonsmodell i vindtunnel. 1995.