Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Heggernes, Tarjei Alvær; Torvatn, Tim Kristian Andreas; Belsom, Einar; Sørheim, Roger; Rolfsen, Monica. (2017) Teknologiledelse - for ingeniørstudier, arbeidsbok og casesamling. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2174-5.

Del av bok/rapport

  • Belsom, Einar; Strønen, Fred H.. (2010) Eierstyring via opsjonslønn - samfunnsmessig legitimitet. Ledelse og styring.

Rapport/avhandling

  • Belsom, Einar; Fagerlid, Olav; Stokka, Arne. (1996) Efficiency growth in forest product industry in Scandinavian regions. 1996. Working Paper (10).