Bakgrunn og aktiviteter

Eicke Latz works as affiliated Professor at Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Contact me

Email: eicke.latz@uni-bonn.de

Phone: +49 22828751223

Director, Institute of Innate Immunity, Medical Faculty, University of Bonn (Profile page)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner