Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Jonsbu, Egil; Martinsen, Egil Wilhelm; Morken, Gunnar; Dammen, Toril. (2011) Chest Pain and Palpitations in a Cardiac Setting Psychological Factors, Outcome and Treatment. 2011. ISBN 978-82-471-2639-4.