Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Aune, Egil Ingvar. (2012) Hordan vokser trær? Svar på spørsmål i spalten "Spør Adressa". Adresseavisen.
 • Aune, Egil Ingvar. (2012) Skjegg på trær. Adresseavisen.
 • Solem, Thyra Lise; Aune, Egil Ingvar; Daverdin, Marc; Hassel, Kristian; Sjøgren, Per Johan E; Stenvik, Lars; Tretvik, Aud Mikkelsen; Øien, Dag-Inge; Austrheim, Gunnar. (2012) Long-term land-use and landscape dynamics in Budalen, central Norway. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. vol. 8 (4).
 • Aune, Egil Ingvar. (2011) Er de fleste blomster gule? Svar i spalten "Spør Adressa". Adresseavisen.
 • Aune, Egil Ingvar. (2011) Hva slags tre er dette?. Adresseavisen.
 • Aune, Egil Ingvar. (2011) Hvitveis - flere arter?. Adresseavisen.
 • Aune, Egil Ingvar. (2011) Rødhyll ikke helt ufarlig. Adresseavisen.
 • Aune, Egil Ingvar. (2008) Tre som nyttevekstar. Bruk av norske treslag med hovudvekt på eldre tradisjon. Sopp og nyttevekster. vol. 4 (2).
 • Aune, Egil Ingvar. (2006) Svartor Alnus glutinosa i Snillfjord. Orebladet. vol. 9 (1).
 • Fremstad, Eli; Aune, Egil Ingvar. (2006) Flere gule vårgleder: Maigull, gullstjerne og vårkål. Orebladet. vol. 9 (1).
 • Fremstad, Eli; Aune, Egil Ingvar. (2005) Gule vårgleder: Kusymre, marianøkleblom og hagenøkleblom i Midt-Norge. Orebladet. vol. 8 (1).
 • Aune, Egil Ingvar; Fremstad, Eli. (2004) Halvor Svinviks herbarium. Orebladet. vol. 7 (2).
 • Fremstad, Eli; Aune, Egil Ingvar. (2004) Skogbjørnebær Rubus nessensis, i Midt-Norge. Orebladet. vol. 7 (2).
 • Aune, Egil Ingvar. (2003) Kvann og blemmer. Orebladet. vol. 6 (1/2).
 • Fremstad, Eli; Aune, Egil Ingvar. (2001) Rundheia - og Vilhelm Storms florakart. Orebladet.
 • Aune, Egil Ingvar. (1998) Karplanter og vegetasjonstypar i Gartlandsdalen. Aktuelt fra Skogforskningen. vol. 1998 (3).
 • Aune, Egil Ingvar. (1997) Jordbruket og skogen - korleis krøttermulen og ljåen har vore med på å forme skogen. Skogen og trebruken i Sør-Trøndelag - et historisk dokument.

Bøker

 • Holten, Jarle Inge; Aune, Egil Ingvar; Tveito, Ole Einar; Dyrrdal, Anita Verpe; Etzelmuller, Bernd; Johansen, Bernt. (2011) Altitudinal distribution patterns of alpine plants: Studies along a cost-inland transect in southern Scandes, northern Europe. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2548-8.

Del av bok/rapport

 • Moen, Asbjørn; Aune, Egil Ingvar. (1999) Bymarka, vårt varierte utmarksområde. Planter i Trondheim gjennom tusen år.

Rapport/avhandling

 • Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars; Tretvik, Aud Mikkelsen; Hassel, Kristian; Øien, Dag-Inge; Aune, Egil Ingvar; Sjögren, Per; Daverdin, Marc; Austrheim, Gunnar; Kyrkjeeide, Magni Olsen. (2011) Natur- og kulturminner i Budalen landskapsvernområde. Arkeologiske, historiske, vegetasjonshistoriske og økologiske undersøkelser i DYLAN-prosjektet. 2011. ISBN 978-82-7126-933-3. Rapport Botanisk Serie (5).
 • Thingstad, Per Gustav; Aune, Egil Ingvar. (2010) Biologisk konsekvensutredning - Helgeland Lagune, Nesna. 2010. ISBN 978-82-7126-847-3. Notat (Vitenskapsmuseet. Zoologisk avdeling) (2010-2).
 • Øien, Dag-Inge; Aune, Egil Ingvar. (2010) Viktige naturtyper langs Orkdalsfjordens vestside, Orkdal kommune. 2010. ISBN 978-82-7126-834-3. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (1).
 • Aune, Egil Ingvar. (2008) Botanisk oppfølging av skjøtselstiltak i åra 2001–2006 på Brakstadøyane (Måsøya og Nordøya) i Fosnes, Nord-Trøndelag. 2008. Rapport (2).
 • Kjærstad, Gaute; Aune, Egil Ingvar; Thingstad, Per Gustav; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jarl; Rønning, Lars. (2008) Biologiske undersøkelser i forbindelse med planlagt gruvedrift i Bogadalen, Bindal kommune. 2008. ISBN 978-82-7126-777-3. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport zoologisk serie (6).
 • Lyngstad, Anders; Bratli, Harald; Rønning, Gunhild; Aune, Egil Ingvar. (2007) Naturtypekartlegging i Røyrvik kommune. 2007. ISBN 978-82-7126-755-1. Rapport (1).
 • Aune, Egil Ingvar. (2007) Venna kraftverk i Snillfjord. Verknader på biologisk mangfald, i hovudsak vurdert ut frå eksisterande kunnskap om naturtypar og funn av karplanter i nedbørfeltet. 2007. ISBN 978-82-7126-765-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (3).
 • Aune, Egil Ingvar. (2005) Kartlegging av biologisk mangfald (naturtypar)i Surnadal kommune. 2005. ISBN 82-7126-702-7. Rapport (1).
 • Aune, Egil Ingvar. (2005) Kartlegging av biologisk mangfold (naturtyper) i Halsa kommune. 2005. ISBN 82-7126-709-4. Rapport (3).
 • Aune, Egil Ingvar. (2005) Kartlegging av biologisk mangfold (naturtyper) i Rindal kommune. 2005. ISBN 82-7126-712-4. Rapport (4).
 • Lyngstad, Anders; Aune, Egil Ingvar. (2005) Naturtypekartlegging i Namsos kommune. 2005. ISBN 82-7126-713-2. Rapport (5).
 • Lyngstad, Anders; Aune, Egil Ingvar. (2003) Botaniske undersøkelser i Langvelldalen og ved Byna - konsekvensutredning ved planlagt overføring av Langvella til Innerdalsmagasinet. 2003. ISBN 82-7126-661-6. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2).
 • Lyngstad, Anders; Aune, Egil Ingvar. (2003) Botaniske undersøkelser i Næringdalen, Innerdalen (Rennebu). Tilleggsutredning ved planlagt overføring av Langvella til Innerdalsmagasinet. 2003. ISBN 82-7126-674-8. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (4).

Andre

 • Solem, Thyra Lise; Aune, Egil Ingvar; Austrheim, Gunnar; Daverdin, Marc; Hassel, Kristian; Stenvik, Lars Fredrik; Tretvik, Aud Mikkelsen; Øien, Dag-Inge. (2011) Long term land-use and landscape dynamics in Budalen. DYLAN konferanse . NTNU; Trondheim. 2011-09-21 - 2011-09-25.
 • Øien, Dag-Inge; Hassel, Kristian; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Aune, Egil Ingvar; Austrheim, Gunnar. (2011) Plant diversity in subalpine birch grasslands investigated by stratified sampling. The People and Nature in Mountains . NTNU Vitenskapsmuseet; 2011-09-21 - 2011-09-23.