Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Utdanning:

Dr polit sosialt arbeid 2003, ISH, NTNU

Cand polit sosialt arbeid 1991, ISA Universitetet i Trondheim

Samfunnsplanlegging, Nordplan 1987

Sosialhøgskolen i Trondheim 1981

Grunnfag psykologi, Universitetet i Trondheim 1977

Forskningsprofil:

Forskning innrettet mot offentlige tjenester og praksis i sosialtjenesten, NAV og barnevernet

Teoretisering av sosialt arbeids historie og vilkår og relasjon til samfunnsvitenskapene og sosialpolitikken.

Ledet forsøket med Høyskole og Universitetssosialkontor (HUSK Midt Norge) fra 2006-2012

og forskningsprogrammet Det nye barnevernet  fra 2007-2013

Utvalgte vitenskapelige arbeider de siste årene:

2020

Marthinsen, E.; Clifford, G.; Fauske, H.; Lichtwarck, W. Professional Values Challenged by Case Management—Theorizing Practice in Child Protection with Reflexive Practitioners. Soc. Sci. 2020, 9, 44.
https://www.mdpi.com/2076-0760/9/4/44

2018

 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Moe, Anne; Skjefstad, Nina Schiøll. (2018) Neoliberal reframing of user representation. European Conference for Social Work Research 2018 . European Social Work Research Association; Edinburgh. 2018-04-18 - 2018-04-20.
 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Moe, Anne; Skjefstad, Nina Schiøll. (2018) The neoliberal reframing of user representation in Norway. Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges.

2017

 • Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Storhaug, Anita S.; Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham. (2017) Social Work, Child Welfare and Social Class. The IFSW European Conference: Marginalization and Social Work in a Changing Society . The Icelandic Association of Social Workers; Reykjavik. 2017-05-28 - 2017-05-30.
 • Moe, Anne; Marthinsen, Edgar; Juberg, Anne; Skjefstad, Nina Schiøll. (2017) General categorization vs empirical complexity. Knowledge production in practice. European conference for social work research (ESWRA) . Aalborg University; Aalborg. 2017-04-19 - 2017-04-21.

2016

 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Christiansen, Øivin. (2016) Beslutninger i meldingsarbeidet. Beslutninger i barnevernet.
 • Marthinsen, Edgar. (2016) Det nye barnevernet – Hva slags barnevern er vi i ferd med å utvikle, og kan det forstås i et folkehelseperspektiv?. trondheim kommune, barne og familietjenesten . Trondheim kommune; Trondheim. 2016-06-17 - 2016-06-17.
 • Marthinsen, Edgar. (2016) HUSK og NAV-reformen - praksisforskningen satt på venterommet av ideologisk styrt reform. uppor i elfensbenstornet - en bok om praktikforskning i socialt arbete.
 • Marthinsen, Edgar. (2016) Kan ledelse true den profesjonelle kvaliteten. Om kvalitetsbegrepet . Senter for barnevernforskning og innovasjon; NTNU. 2016-12-15 - 2016-12-15.
 • Marthinsen, Edgar. (2016) Neoliberalization, the social investment state and social work. Neoliberalism, social policy and social work . NTNU inst for anvendt sosialvitenskap; Trondheim. 2016-04-28 - 2016-04-29.
 • Marthinsen, Edgar Martin. (2016) Does management values trump professional? Researching innovation to enhance best practices in child protection  . FORSA/NOUSA conference in November 2016 . FORSA/NOUSA; københavn. 2016-11-07 - 2016-11-10.
 • Marthinsen, Edgar Martin. (2016) Researching child protection Some thoughts on ‘The new child protection’ and experiments with innovative practices based on applied social research. Can child welfare agencies deal with poverty and inequality . NTNU, senter for barnevernforskning og innovasjon; Trondheim. 2016-10-26 - 2016-10-27.

2015

 • Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Marthinsen, Edgar. (2015) Minst hjelp til dem som trenger det mest. 2015. ISBN 9788273216625. Nordlandsforskning rapport (6).
 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar. (2015) Child care and protection as class based social work practices in a neoliberal context. 5th International Conference on Sociology and Social Work . University of Chester; Chester. 2015-08-26 - 2015-08-27.

2014

 • Baumberger, Berit E.; Kojan, Bente Heggem; Clifford, Graham; Marthinsen, Edgar. (2014) 4 av 10 kontakter barnevernet selv. Adresseavisen [Avis]. 2014-01-08.
 • Baumberger, Berit E.; Kojan, Bente Heggem; Clifford, Graham; Marthinsen, Edgar. (2014) Ulik status-ulike tiltak. Adresseavisen [Avis]. 2014-01-07.
 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham. (2014) Barnevern og sosiale nettsamfunn - en utforskende analyse. Norges Barnevern. vol. 2-3 (91).
 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham. (2014) Sosiale nettsamfunn - et problem for barnevernet?. Fontene.
 • Marthinsen, Edgar. (2014) Social Work at Odds with Politics, Values and Science. Social Change and Social Work The Changing Societal Conditions of Social Work in Time and Place.
 • Marthinsen, Edgar. (2014) Sosial investeringspolitikk. ideologi vs realpolitikk. Nordiska FORSA och NOUSA symposium i Malmö . FORSA og NOUSA; Malmø. 2014-10-08 - 2014-10-10.
 • Marthinsen, Edgar. (2014) sosialfagprosjektet. Statens helsetilsyns fagdager for fylkesmennene . Statens helsetilsyn; Gran på Hadeland. 2014-12-01 - 2014-12-02.

2013

 • Marthinsen, Edgar. (2013) Det nye barnevernet. Barnevernspedagogutdanningen 50 år og gull verdt! . HIOA og FO; Oslo. 2013-11-29 - 2013-11-29.
 • Marthinsen, Edgar. (2013) om gjennomføringen av undersøkelsen - Fase 1 i Det nye barnevernet. Det nye barnevernet.
 • Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Kojan, Bente Heggem. (2013) Nytt innblikk i norsk barnevern - hva forteller dataene fra Det nye barnevernet?. Det nye barnevernet.
 • Marthinsen, Edgar; Lichtwarck, Willy. (2013) Det nye barnevernet. Universitetsforlaget. 2013. ISBN 978-82-15-02236-9.
 • Marthinsen, Edgar; Lichtwarck, Willy; Fauske, Halvor; Clifford, Graham. (2013) Hva mener vi med det nye barnevernet?. Det nye barnevernet.

2012

 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar. (2012) Befester psykologiens dominans. Fontene.
 • Marthinsen, Edgar. (2012) Hva forteller barna om sin hverdag. presentasjon av barneintervju i DNBV prosjektet. Det Nye Barnevernet - Framlegg av funn fra fase II . BUFdirektoratet; Oslo. 2012-02-16 - 2012-02-16.
 • Marthinsen, Edgar. (2012) Practice Research in the Nordic Countries. Practice Research in Social Work – Producing Robust Knowledge . University of Helsinki; Helsinki. 2012-05-30 - 2012-05-31.
 • Marthinsen, Edgar. (2012) Smaken, vitenskapen og sosialt arbeid. Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år - en utdanning til solidaritet.
 • Marthinsen, Edgar. (2012) Social work and social science history. Practice research in Nordic social work - Knowledge production in transition.
 • Marthinsen, Edgar. (2012) Tett individuell og helhetlig oppfølging. "Gode grep i NAV", NAV Troms 25. og 26. september . Fylkesmannen i Troms; Tromsø. 2012-09-25 - 2012-09-26.
 • Marthinsen, Edgar; Julkunen, Ilse. (2012) Practice research in Nordic social work - Knowledge production in transition. 2012. ISBN 9781861771308.
 • Marthinsen, Edgar; Kojan, Bente Heggem; Skjefstad, Nina Schiøll; Flem, Aina Lian. (2012) Sju grunner til hvorfor vi trenger sosialt arbeid. Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år - en utdanning til solidaritet.

2011

 • Juberg, Anne; Marthinsen, Edgar. (2011) Følgeforskning på "MIA - Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga". 2011. ISBN 978-82-7570-255-3.
 • Juberg, Anne; Marthinsen, Edgar. (2011) Utvärderingsrapport 2011: Følgeforskning på "MiA - Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga". 2011.
 • Marthinsen, Edgar. (2011) Social work practice and social science history. Social Work & Social Sciences Review. vol. 15 (1).
 • Marthinsen, Edgar; Julkunen, Ilse. (2011) Guest editorial. Social Work & Social Sciences Review. vol. 15 (2).
 • Marthinsen, Edgar; julkunen, ilse. (2011) Guest editorial. Social Work & Social Sciences Review. vol. 15 (1).
 • Marthinsen, Edgar; Skjefstad, Nina Schiøll. (2011) Recognition as a virtue in social work practice. European Journal of Social Work. vol. 14 (2).
 • Pedersen, Heidi; Aasback, Anne Wullum; Alseth, Ann Kristin; Marthinsen, Edgar; Nyland, Jan Ove. (2011) Arbeidsevnevurdering i NAV - Brukerorientert prosess eller ren prosedyre. 2011. ISBN 978-82-7570-253-9.
 • Skjefstad, Nina Schiøll; Marthinsen, Edgar. (2011) Social Work under Conditions of New Liberalism. FORSA konferanse . FORSA Norden; Reykjavik. 2011-08-11 - 2011-08-13.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Marthinsen, Edgar; Lichtwarck, Willy. (2013) Det nye barnevernet. Universitetsforlaget. 2013. ISBN 978-82-15-02236-9.
 • Marthinsen, Edgar; Julkunen, Ilse. (2012) Practice research in Nordic social work - Knowledge production in transition. 2012. ISBN 9781861771308.
 • Marthinsen, Edgar. (2007) Symbolske byrder, i Käytännönopetuksen aakkoset - Praktiklärans ABC. 2007. ISBN 978-952-10-4109-9.
 • Marthinsen, Edgar; Skjefstad, Nina. (2007) Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 978-82-15-01128-8.
 • Marthinsen, Edgar; Skjefstad, Nina Schiøll. (2007) Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215011288.
 • Marthinsen, Edgar. (2005) Nye metoder i et moderne barnevern. Fagbokforlaget. 2005. ISBN 82-7674-979-8.
 • Schelderup, Liv; Omre, Cecilie; Marthinsen, Edgar. (2005) Kapittel om Marte meo metoden i boken "Nye metoder i et moderne barnevern". Fagbokforlaget. 2005. ISBN 82-7674-979-8.
 • Scheldrup, Liv; Omre, Cecilie; Marthinsen, Edgar. (2005) Nye metoder i et moderne barnevern. Fagbokforlaget. 2005. ISBN 82-7674-979-8.
 • Schjeldrup, Liv; Omre, Liv; Marthinsen, Edgar. (2005) Nye metoder i et moderne barnevern. Gyldendal Akademisk. 2005. ISBN 82-7674-979-8.
 • Marthinsen, Edgar; Tronvoll, Inger Marii. (2001) Sosialt Arbeid - Refleksjoner og nyere forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1653-4.