Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Rekdal, Eddie. (2006) Revisjon : en casebasert innføring. 2006. ISBN 82-91804-05-2.
  • Rekdal, Eddie. (2004) Revisjon - en casebasert innføring. 2004.

Rapport/avhandling

  • Solenes, Oskar; Dolles, Harald; Gammelsæter, Hallgeir; Kåfjord, Sondre; Rekdal, Eddie; Straume, Solveig; Egilsson, Birnir. (2014) Toppfotballens betydning for vertsregionen : en studie av Molde Fotballklubbs betydning for Molderegionen. 2014. ISBN 978-82-7962-181-2. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde) (2014:1).
  • Vatne, Solfrid; Steinbru, Anita; Gammelsæter, Hallgeir; Rekdal, Eddie. (1996) Ressursbruk og organisering i Psykiatrisk storavdeling ved Fylkessjukehuset i Molde. 1996. ISBN 82-7830-012-7. Rapport (Møreforsking Molde) (9604).
  • Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Nesset, Erik; Rekdal, Eddie; Opdal, Øivind. (1995) Evaluering av SIVA SF. 1995. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M (9508).
  • Rekdal, Eddie. (1995) SIVA-Økonomi : underlagsrapport til arbeidsrapport M 9508. 1995. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M (9510).