Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Bredland, Ebba; Linge, Oddrun Anita; Vik, Kjersti. (2011) Det handler om verdighet. Gyldendal Akademisk. 2011. ISBN 9788205396432.
  • Bredland, Ebba Langum; Linge, Oddrun Anita; Vik, Kjersti. (2002) Det handler om verdighet : ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid. Gyldendal Akademisk. 2002. ISBN 8205299412.
  • Bredland, Ebba Langum. (1998) Når mennesker møtes - Individuell brukermedvirkning i helsesektoren. 1998. ISBN 8244605316.

Del av bok/rapport

  • Bredland, Ebba; Vik, Kjersti. (2017) The ICF and collaboration about participation. Participation in Health and Welfare Services. Professional Concepts and Lived Experience.
  • Bredland, Ebba Langum; Linge, Oddrun Anita. (2007) Rehabiliteringsprocessen. Rehabilitering : teori & praksis.
  • Bredland, Ebba Langum. (2006) I bevegelse jorda rundt : en fysioterapeut på et halvårs ryggsekkreise. Bevegelse - fysisk aktivitet - helse.

Rapport/avhandling

  • Thorsen, Aashild; Bredland, Ebba Langum; Grimstad, Jon Peder; Hagen, Per Ivar. (2001) Å lære sammen for å kunne arbeide sammen. 2001.