Bakgrunn og aktiviteter

Stuktural karakterisatjon av biomolekuler med NMR; Struktur-funkjon relatjon i biomolekuler; NMR metabolisk profiling av bio-løsninger; NMR bioprospektering.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner