Bakgrunn og aktiviteter

Postdoctoral Fellow in PreMa project with focus on production of ferromanganese, specifically on the process energy efficiency and mitigation of the environmental impact.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner