Bakgrunn og aktiviteter

Professor ved Institutt for byggekunst, historie og teknologi. Utdanna arkitekt ved NTH 1974. Ph.d. 2006. Har arbeidd som kommuneplanleggar i Selbu, arkitekt i Asplan Viak og forskningsleiar ved SINTEF. Prodekan for forsking ved Fakultet for arkitektur og biletkunst 2010 - 2013. Forskingsfelt: Vern og utvikling av bærekraftige bymiljø. 

Education

2006  Philosophiae Doctor (ph.d) in arkitektur-og byplanhistorie med avhandlinga "Trebyen Trondheim - forvitring og fornying. Ein studie av ein byplandiskurs"

1985  NORDPLAN, Nordisk institutt for samfunnsplanlegging, Stockholm

1974  Master i arkitektur ved Norges tekniske høgskole (NTH, seinare NTNU)  Arkitektavdelinga                   

1969   Examen artium, Firda gymnas

Yrkeserfaring

2015 - Institutt for byggekunst, historie og teknologi, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU.

Stilling: Professor,  Arbeidsområde: Bygningsvern

2010 – 2013 Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU

Stilling:  Prodekan for forsking og kunstnarisk verksemd.

2009 - 2015 Institutt for byforming og planlegging, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU.

Stilling:  Professor, Arbeidsområde: Byplanlegging 

2006 - 2009  SINTEF Byggforsk

Stilling:   Seniorforskar / Forskingsleiar

2003 - 2006  Institutt for byggekunst, historie og teknologi, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU.

Stilling:  Stipendiat / PhD-kandidat

1992 - 2003   SINTEF

Stilling: Forskingsleiar. Arbeidsområde: Forskingsleiing innan arkitektur og byggteknikk, personal- og økonomiansvar

1983-      NORCONSULT AS, Kortidsengasjement

Arbeidsområde: Arealplanlegging i Al Quassim Region i Saudi Arabia.

1980-  92 Asplan Trondheim AS 

Stilling: Arkitekt / Gruppeleiar.  Arbeidsområde: Arealplanar og -analyser.

1978-80   Asplan  Molde AS.

Stilling:  Arkitekt Arbeidsområde:  Fylkesplan og analyser

1975 - 77 Selbu kommune

Stilling:  Kommuneplanleggar.  Arbeidsområde: Kommuneplan og reguleringsplanar.

1974       Institutt for by- og regionplanlegging, NTH  

Sttilling:  Vitskapleg assistent. Arbeidsområde: Undervisning  og forsking

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Kittang, Dag; Time, Berit. (2017) Forum Wood Building / Nordic Trondheim 17. 2017. ISBN 978-82-7551-2060-.
 • Nyrud, Anders Q.; Kristian, Bysheim; Tina, Bringslimark; Kittang, Dag; Time, Berit. (2017) Does elements of nature have a healing effect? The impact of wooden materials and landscape pictures in patient rooms. 2017. ISBN 978-82-7551-2060-.
 • Kittang, Dag. (2014) Trebyen Trondheim - modernisering og vern. Ein studie av byplandebatten 1960 - 2005. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1719-9.

Del av bok/rapport

 • Kittang, Dag. (2019) Aksjonisme og bymiljøvernet. Fortidsminneforeningens Årbok 2019 Aktivisme.
 • Kittang, Dag. (2019) Byutvikling mellom tradisjon og modernitet. Bysamfunn.
 • Kittang, Dag. (2017) How does the carbon-neutral settlement of Brøset contribute to a new planning paradigm in planning the urban fabric?. Urban Planning and Environment. Nordic Experiences of Sustainable Planning. Policy and Pract.
 • Kittang, Dag. (2014) The Carbon-neutral Settlement of Broeset. Towards a new paradigm in urban planning?. Cities in transformation : research & design : ideas, methods, techniques, tools, case studies.
 • Kittang, Dag; Larssæther, Stig. (2014) Eco-technic or Eco-centric? A study of Discourses on Sustainable Urban Fabric and Transport. Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset.
 • Thomsen, Judith; Kittang, Dag; Manum, Bendik. (2014) Sustainable Transport - Approaches and Challenges. Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset.
 • Kittang, Dag. (2011) Mot ei berekraftig byutvikling. ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.

Rapport/avhandling

 • Kittang, Dag. (2018) PICH Comparison report - Historic Urban Core. 2018.
 • Kittang, Dag. (2018) The impact of urban planning and governance reform on the historic built environment and intangible cultural heritage (PICH). 2018. ISBN 978-94-6186-923-4.
 • Kittang, Dag; Bye, Mette. (2018) Country report Norway. 2018.
 • Kittang, Dag; Bye, Mette. (2018) The historic urban core - Case study of the warehouses in Kjøpmannsgata. PICH case study 1. 2018.
 • Kittang, Dag; Bye, Mette; Skaar, Marianne. (2018) Transforming industrial heritage: Case study of the old shipyard at Nedre Elvehavn. 2018.