Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Backe, Stian; Pinel, Dimitri; Askeland, Magnus; Lindberg, Karen Byskov; Korpås, Magnus; Tomasgard, Asgeir. (2021) Zero Emission Neighbourhoods in the European Energy System. SINTEF akademisk forlag. 2021. ISBN 978-82-536-1687-2. ZEN Report (30).
  • Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng. (2020) Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). SINTEF akademisk forlag. 2020. ZEN Report (28).
  • Backe, Stian; Sørensen, Åse Lekang; Pinel, Dimitri; Clauß, John; Lausselet, Carine; Woods, Ruth. (2019) Consequences of Local Energy Supply in Norway: A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad. SINTEF akademisk forlag. 2019. ISBN 978-82-536-1630-8. ZEN Report (17).
  • Pinel, Dimitri Quentin Alexis; Korpås, Magnus. (2017) Hydrogen Production from Wind and Solar Power in Weak Grids in Norway. 2017.