Bakgrunn og aktiviteter

Min faglig bakgrunn er fra tverrfaglig forskning innen kunsthistorie, historie, sosiologi, museologi og læring. Jeg har interesse for identitet, språk, gester, og ¨learning on the move¨. Min forskning tar utgangspunkt i barn og unges læring, teknologibruk og sosialisering i formelle og uformelle sammenhenger. Min metodebruk er hovedsakelig kvalitativ som består av interaksjonsbaserte studier av barns, unge og voksens deltagelse i uformelle sammenheng, eksempelvis i museum og arkiv. Mitt kompetanseområde har spesielt fokus på hvordan museer oppleves av mennesker og hvordan de kan øke i relevans, tilgjengelighet og åpenhet for forskjellige målgrupper.  

Siden Januar 2019, har jeg jobbet som seniorforsker ved Instituttet av Data Informatikk, NTNU, på et Horisont 2020 prosjekt som heter COMnPlay Science. Gjennom dette prosjektet utforsker vi vitenskap utenfor skolen og ser på hvordan barn og unge voksne lærer mens de spiller i makerspaces og kodeklubber. Jeg er veldig opptatt av læringsprosessen og hvordan man lærer gjennom deltakelse i ulike sammenhenger.

Min forskning har teoretiske, metodologiske og empiriske kunnskapsresultater som jeg har publisert i internasjonale tidsskrifter innen emner som kultur, pedagogikk, museologi og presentert på konferanser over hele verden. Gjennom mitt samarbeid med museum informerer forskningen min om kuratoriske beslutninger, utformingen av læringsressurser og utstillinger for å imøtekomme besøkendes behov og deres læring.

- Editorial Board Member, Museum&Society Journal, September 2019

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Christidou, Dimitra; Reitstätter, Luise. (2020) From Map Using to Map Making: The Museum Experience Through Social Meaning Mapping. The Interdisciplinarity of the Learning Sciences, 14th International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2020, Volume 2. Nashville, Tennessee: International Society of the Learning Sciences..
  • Steier, Rolf; Shapiro, Ben; Christidou, Dimitra; Pierroux, Palmyre; Davidsen, Jacob; Hall, Rogers. (2019) Tools and Methods for ‘4E Analysis’: New Lenses for Analyzing Interaction in CSCL. A Wide Lens: Combining Embodied, Enactive, Extended, and Embedded Learning in Collaborative Settings. 13th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 2019, Volume 2..
  • Tisza, Gabriella; Papavlasopoulou, Sofia; Christidou, Dimitra; Voulgari, Iro; Iivari, Netta; Giannakos, Michail; Kinnula, Marianne; Markopoulos, Panos. (2019) The role of age and gender on implementing informal and non-formal science learning activities for children. Proceedings of the FabLearn Europe 2019 Conference.