Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsområde

 

Ph.D. tema: "Bruk av lokale materialer for veibygging"

Statens Vegvesen driver for tiden med veiprosjektet "Ferjefri E39", som skal redusere reisetiden langs den norske motorveien E39 som knytter Trondheim til Kristiansand. Planen omfatter byggingen av flere lange tuneller, som vil føre til et overskudd av sprengt stein; disse ubundne granulære materialene blir ofte skadet fra intensiv sprengning og i mange tilfeller kan de ikke tilfredsstille de strenge kravene i veinormalene. Om de kan brukes likevel i de ubundne lagene i nærheten av produksjonsstedet kan det gi en bærekraftig og kostnadseffektiv anvendelse.

 

Forskningspresentasjon

Hovedveileder: Prof. Inge Hoff

Medveileder: Lillian Mathisen Uthus, Ph.D.,  Veidekke Industri

Kontaktperson: Nils Sigurd Uthus, Statens Vegvesen

Kontaktperson ved Northern Arizona University (USA): Prof. Chun-Hsing Ho

Faggruppe: Veg, Transport og Geomatikk

Ph.D.-periode: 2016 - 2018

 

Felttest konstruksjon i Heimdal, mai 2018

 

Bakgrunn

 

Sapienza Universitet, Roma, 2015

2nd Level Postgraduate Master and Specialization Course

“Infrastruktur og Systemer av Jernbaneteknikk”

Avhandling (utviklet ved RFI Teknisk Ledelse, Roma):         

"Survey of a railway arch bridge and seismic vulnerability assessment"

 

Modena og Reggio Emilia Universitet, Modena, 2011 - 2014

Mastegrad i Sivilingeniørfag, Bygg og Strukturer

Avhandling (utviklet ved Fuzhou Universitet, Folkerepubbliken Kina):    

"Experimental research and numerical analysis on the failure mode of a hollow core slab bridge"

 

Modena og Reggio Emilia Universitet, Modena, 2008 - 2011

Bachelorgrad i Sivilingeniørfag, Bygg

Avhandling:            

"Design of the sheet piles situated along A22 motorway according to the new national code NTC 2008"