73559376
Gløshaugen, Høgskoleringen 7a, Lerkendalsbygget * 1-023

Bakgrunn og aktiviteter

PROSJEKTER

HERMES
Integrert Evaluering av Energi- og Utslippsreduksjonspotensialer og Styringsstrategier for By- og Veisystemer

Prosjektet betrakter utfordringene av høyt energiforbruk og høye utslipp knyttet til veisystemer. Målet er å sammenstille et langsiktig dynamisk register som består av byens energiforbruk og miljøutslipp, og å bygge en livssyklusmodell.

Partnere: Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (Norge), Wuhan University of Technology (Kina), Graz University of Technology (Østerrike)

 

VEGDIM
Analytisk Dimensjonering av Veger

Prosjektet tar sikte på å utvikle et analytisk prosjekteringssystem for veier med fokus på norske forhold. Undersøkelsen karakteriser hovedsakelig de mekaniske egenskapene til bundne og ubundne lag som vanligvis brukes på norske veier.

Partnere: Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (Norge), Statens Vegvesen (Norge), Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (Sverige)

 

Hovedveileder: Prof. Inge Hoff

Kontaktperson ved Statens Vegvesen: Dr. Brynhild Snilsberg

Kontaktperson ved Wuhan University of Technology: Prof. Shaopeng Wu

Kontaktperson ved Graz University of Technology: Prof. Alexander Passer

Postdoktor-periode: 2019 - 2021

 

Felttest konstruksjon i Heimdal, mai 2018

 

BAKGRUNN

Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondheim, 2016 - 2018

Philosophiae Doctor - Bruk av Lokale Materialer for Veibygging

Ph.D. avhandling

Ph.D. avhandling videopresentasjon

 

Sapienza University, Roma, 2015

Mastegrad i Sivilingeniørfag, Infrastruktur og Systemer av Jernbaneteknikk

 

Modena and Reggio Emilia University, Modena, 2011 - 2014

Mastegrad i Sivilingeniørfag, Bygg og Strukturer

Mastergrad avhandling videopresentasjon, Fuzhou University (Kina)

 

Modena and Reggio Emilia University, Modena, 2008 - 2011

Bachelorgrad i Sivilingeniørfag, Bygg

 

"To strive, to seek, to find, and not to yield." (A. Tennyson, Ulysses, 1833)