Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er faggruppeleder for Faggruppe for strategi- og arbeidsgiverfunksjon.

Faggruppen arbeider med arbeidsrettslige problemstillinger og har blant annet ansvar innenfor komplekse personalsaker/ konfliktsaker, utredninger og saksfremlegg for dekanmøtet, rektoratet og styret i saker som omhandler HR-relaterte spørsmål, strategisk HR og rådgivning. Faggruppen svarer også på spørsmål om medbestemmelse og medvirkning, og har ansvar for formidling av HR relatert informasjon. I tillegg har faggruppen  ansvar for likestilling og mangfold ved NTNU. 

I tillegg til å være leder, arbeider jeg også med konflikthåndtering og personalsaker. Jeg bidrar i tillegg med tolkning og forståelse av statens tariffavtaler og særavtaler. Jeg har også intern opplæring innen ulike arbeidsrettslige og forvaltningsrettslige tema.

Jeg er utdannet jurist fra UiO med arbeidsrett som spesialfelt. Jeg har arbeidet som jurist i staten siden 2007.