Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Mange års erfaring fra næringslivet med FoU innen reguleringsteknikk og tilpassede, sanntids datasystemer - spesielt innen navigasjon, styring av skip, sensorsystemer, servosystemer, elektromekaniske og hydrauliske systemer. Erfaring fra leveranser og igangkjøring av komplette styresystemer - i roller som utvikler, prosjektleder, teamleder eller teknisk sjef.

Undervisning

Verv

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Felius, Laurina C; Lamb, Jacob Joseph; Dessen, Fredrik; Hrynyszyn, Bozena Dorota. (2020) Building design and envelope. Energy-Smart Buildings: Design, construction and monitoring of buildings for improved energy efficiency.
  • Felius, Laurina C; Lamb, Jacob Joseph; Hrynyszyn, Bozena Dorota; Dessen, Fredrik. (2020) Smart components and systems. Energy-Smart Buildings: Design, construction and monitoring of buildings for improved energy efficiency.
  • Balchen, Jens G.; Dessen, Fredrik; Skofteland, Gunleiv. (1990) Sensor Integration using State Estimators. NATO ASI Series, F63: Traditional and Non-Traditional Robotic Sensors.
  • Dessen, Fredrik. (1990) Structural Solution for Highly Redundant Sensing in Robotic Systems. NATO ASI Series, F58: Highly Redundant Sensing in Robotic Systems.
  • Dessen, Fredrik; Balchen, Jens G.. (1990) Fast Sensory Control of Robot Manipulators. NATO ASI Series, F63: Traditional and Non-Traditional Robotic Sensors.
  • Dessen, Fredrik. (1989) Sensor Integration using an Event Driven State Estimator. Intelligent Autonomous Systems 2, An International Conference.
  • Dessen, Fredrik; Balchen, Jens G.. (1989) A Six Degrees of Freedom Positional Deviation Sensor for the Teaching of Robots. NATO ASI Series, F52: Sensor Devices and Systems for Robotics.
  • Dessen, Fredrik. (1986) Coordinating Control of a Two Degrees of Freedom Universal Joint Structure Driven by Three Servos. Proceedings. 1986 IEEE International Conference on Robotics and Automation.

Rapport/avhandling