Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med "Sharing Neighbourhoods" prosjekt

Sharing Neighbourhoods er et forskningsprosjekt som studerer bruk av delingsplattformer og digitale verktøy, og hvordan disse påvirker sosial inkludering og deltakelse i nabolag og nærmiljø. Målet med prosjektet er å samle kunnskap om hvordan samarbeids- og delingsplattformer brukes i dagens samfunn, og hvilke behov de dekker. Det vil også bli gjennomført eksperimenter med bruk av utvalgte delingsplattformer, med påfølgende undersøkelser av hvilke effekter disse har både økonomisk og sosialt. 

Prosjektet er utviklet og gjennomføres som et samarbeid mellom SINTEF, NTNU, Trondheim Røde Kors, Saupstad Frivilligsentral, Fretex, Seniornett og SeniorIKT. Prosjektet er finansiert av NFR- BYFORSK

Bakgrunn:

2017: Phd i tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Avhandling: Queer Challenges to the Norwegian Policies and Practices of Immigration: Asylum seeking in Norway on the grounds of sexual orientation-based persecution

2009: M.Phil in Gender and Development, UIB. Avhandling: Bargaining with Heteronormativity: Elaborations of Transsexual Experiences in Turkey

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

Andre

 • Akin, Deniz. (2019) Intersecting vulnerabilities: Researching on LGBT asylum seekers in Norway. The 8th Nordic Geographers Meeting ; 2019-06-16 - 2019-06-19.
 • Akin, Deniz. (2019) "The Ungrateful Refugee". EXCEPT workshop: Challenging Nordic exceptionalisms . University of Gothenburg; Gothenburg. 2019-05-08 - 2019-05-10.
 • Stubberud, Elisabeth; Akin, Deniz. (2019) Etiske refleksjoner rundt det å forske på små og utsatte grupper. Forskerforum lhbtiq-feltet . BUFDIR; Oslo. 2019-02-06 - 2019-02-06.
 • Akin, Deniz. (2018) Queering the ‘Genuine’ Refugee Subject. Nordic Migration Research Conference ; 2018-08-17 - 2018-08-17.
 • Akin, Deniz. (2017) Chairperson for the ISFIT panel: "Gender & Sexuality: Contemporary Identity Construction & Agency". ISFIT . ISFIT; 2017-02-11 - 2017-02-11.
 • Nordseth, Linn Kristin; Akin, Deniz. (2017) "Må være skeiv på en norsk måte". BLIKK [Fagblad]. 2017-01-01.
 • Akin, Deniz. (2016) Den skeive drømmen om Norge. Den skeive drømmen om Norge- Nobels Fredssenters debattprogram . Nobels Fredssenter; Nobels Fredssenter Oslo. 2016-05-12 - 2016-05-12.
 • Akin, Deniz. (2016) Precarious rights of LGBT refugees
. Bergen Exchanges on Law & Social Transformation . Bergen Resource Centre for International Development.; Bergen Resource Centre for International Development.. 2016-08-22 - 2016-08-22.
 • Akin, Deniz. (2016) Radio Revolt - om paneldebatt "queering the exile". Radio Revolt [Radio]. 2016-09-16.
 • Akin, Deniz. (2016) Skeive asylsøkere bør snakke om kjærlighet. KILDEN kjønnsforskning.no [Internett]. 2016-08-24.
 • Akin, Deniz. (2015) Norwegian policies of immigration concerning queer asylum seekers. RIKS lunsj . Forskergruppen Rettigheter,individer,kultur og samfunn(RIKS); Det juridiske fakultet, University of Oslo. 2015-04-29 - 2015-04-29.
 • Akin, Deniz. (2015) UDI's assessment of credibility for queer asylum seekers. OSLO PRIDE HOUSE . LLH and Amnesty Norge; Litteraturhuset Oslo. 2015-06-21 - 2015-06-21.
 • Akin, Deniz. (2015) What can we learn from queer asylum seekers? Negotiating sexuality to be legible in Norway. Nordic Asylum Law Seminar . Lund University/Uppsala University; Uppsala. 2015-05-07 - 2015-05-08.
 • Akin, Deniz; Bang Svendsen, Stine H.. (2015) “Becoming Family: Orientalism, Homonormativity and Queer Asylum in Norway”. Queer Asylum: Making asylum seekers (in)credible, (il)legal, (un)desirable migrants ; Department of Interdisciplinary Studies of Culture, NTNU. 2015-10-16 - 2015-10-16.
 • Akin, Deniz. (2014) How do you smell a genuine sexual orientation? Assessment of sexual orientation-based asylum claims in the Norwegian context. Nordic Migration Conference . The Danish National Centre for Social Research; Copenhagen. 2014-08-13 - 2014-08-15.
 • Akin, Deniz. (2014) Queer asylum seekers in Norway: myths vs actual practice. Open Lecture . Skeive Studenter, University of Bergen; Det Akademiske Kvarter. 2014-05-07 - 2014-05-07.
 • Akin, Deniz; Svendsen, Stine H. Bang. (2014) Becoming Legible: Orientalism, homonormativity and queer asylum in Norway. The Homophobic Argument: National politics and sexuality in transregional perspective . Rengoo; Humboldt University, Berlin. 2014-06-18 - 2014-06-20.
 • Akin, Deniz. (2013) Foredrag: Paradoxical Operation of Heteronormativity. Lansering av kunstpublikasjonen The Transversal [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Kunstakademiet i Trondheim; Kunsthall Trondheim. 2013-11-16.