Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Awan, Muhammad Faheem; Kansanen, Kimmo; Palaksha, Deepak. (2020) Information Theoretic Analysis for Securing Next Generation Leadless Cardiac Pacemaker. 13th EAI International Conference on Body Area Networks.