Bakgrunn og aktiviteter

Jeg gjennomførte en fem-årig masterutdannelse i materialteknologi ved NTNU. Det siste året tilbrakte jeg ved Tohoku University i Japan, hvor jeg skrev masterprosjektet mitt om mekaniske egenskaper i bulk metalliske glass ved lave temperaturer.

Tema for doktorgradsarbeidet mitt er magnetiske og magneto-optiske egenskaper i jernbaserte metalliske glass. Arbeidet er en kombinasjon av simuleringsarbeid ved hjelp av Thermo-Calc-programvaren og eksperimentelle forsøk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Brennhaugen, David Dominikus Eide; Yokoyama, Yoshihiko; Arnberg, Lars. (2014) Thermal Dependence of Shear Banding in Zr70Ni16Cu6Al8 Bulk Metallic Glasses. 2014.

Andre

  • Brennhaugen, David Dominikus Eide; Georgarakis, Konstantinos; Yokoyama, Yoshihiko; Arnberg, Lars; Aune, Ragnhild Elizabeth. (2017) Tensile Deformability in Zr-rich Bulk Metallic Glasses at Room, Intermediate and Cryogenic Temperatures. ISMANAM 2017 ; San Sebastian. 2017-06-18 - 2017-06-23.
  • Brennhaugen, David Dominikus Eide; Schanche, Trygve Lindahl. (2017) NRK Newton - 1000 graders kniv. NRK [TV]. 2017-02-17.
  • Undheim, Espen; Canaguier, Vincent Yves; Stana, Rune Hagberg; Saadieh, Raghed; Brennhaugen, David Dominikus Eide. (2017) Reproduction of the T19391 Sword fromthe Later Norwegian Iron Age. TMS 2017 . TMS; San Diego. 2017-02-26 - 2017-03-02.
  • Brennhaugen, David Dominikus Eide. (2016) Metallic Glasses – what, how and why?. SiManTi Oxford Seminar . SiManTi group, IMT, NTNU; Christchurch College, University of Oxford. 2016-09-12 - 2016-09-13.
  • Brennhaugen, David Dominikus Eide; Mao, Huahai; Louzguine-Luzgin, Dmitri V.; Arnberg, Lars; Aune, Ragnhild Elizabeth. (2016) Predictive Modelling of Glass Forming Ability in the Fe-Nb-B System Using the CALPHAD Approach. ISMANAM 2016 . ISMANAM; Nara. 2016-07-03 - 2016-07-08.
  • Brennhaugen, David Dominikus Eide; Undheim, Espen; Canaguier, Vincent Yves. (2016) Bygge forståelse for materialteknologi gjennom smiing. Norsk Metallurgisk Selskaps Sommermøte 2016 . Norsk Metallurgisk Selskap; Scandic Lerkendal, Trondheim. 2016-08-24 - 2016-08-25.
  • Canaguier, Vincent Yves; Brennhaugen, David Dominikus Eide; Stana, Rune Hagberg; Saadieh, Raghed; Schanche, Trygve Lindahl. (2016) Jern Ild og Vann. Researchers Night - Labekskursjon . NTNU; Alfred Getz vei 2, Gløshaugen. 2016-09-23 - 2016-09-23.